Nieuws

Belangrijke wijzigingen Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom gaan in op 1 juni 2018

Doorhaling merkregistratie wordt mogelijk bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE).

Een wijziging van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom maakt het vanaf 1 juni 2018 mogelijk om de doorhaling van een merkregistratie te vorderen in een procedure voor het BBIE.

Voorheen kon een dergelijke vordering tot nietigheid van een merkregistratie enkel ingediend worden bij een daarvoor bevoegde nationale rechtbank.

De mogelijkheid om de doorhalingsvordering bij deze rechtbanken in te dienen, blijft uiteraard bestaan.

Zo zal de nietigheid kunnen gevorderd worden van merken die niet – of niet langer – over voldoende onderscheidend vermogen beschikken; van merkregistraties die niet voldoen aan de gebruiksplicht en van merkregistraties die identiek of overeenstemmend zijn met oudere merken.

 

Bescherming bekende merken.

 Vanaf 1 juni kan een bekend merk gebruikt worden als oppositiegrond of als nietigheidsgrond tegen een jonger overeenstemmend merk voor niet-soortgelijke waren en diensten, als daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk.

 

Bevoegdheid Benelux Gerechtshof wordt uitgebreid.

Vanaf 1 juni zal bij het Benelux-Gerechtshof een nieuwe tweede kamer worden toegevoegd, die zal fungeren als een beroepsinstantie. Deze zal bevoegd zijn om te oordelen over beslissingen van het BBIE.

De bevoegdheid van de drie nationale gerechtshoven (het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof Den Haag en het Cour d’Appel de Luxembourg) voor beroep tegen weigering- en oppositiebeslissingen, getroffen door het BBIE wordt geschrapt.

Door de samenvoeging van de drie bestaande beroepsinstanties in één orgaan wil men meer eenduidige beslissingen verkrijgen.

 

De merken- en modellengemachtigden van KOB NV kunnen u in alle bovenvermelde procedures bijstaan.

Lees meer

26/04/2018: WorldIPday #aandacht voor innovatieve en creatieve vrouwen

WorldIPDay 2018 WIPO #worldipday

World IPday 2018 (1)

Lees meer

UK ratificeert UPC

Op 26 april 2018 – niet toevallig World IP day – ratificeerde UK als 16e land het UPC agreement (verdrag voor het eengemaakt octrooigerecht).
Om in werking te treden, dient nu enkel nog Duitsland dit verdrag te ratificeren. In Duitsland loopt hiervoor nog een gerechtelijke procedure die in de loop van dit jaar afghandeld wordt.
Indien de ingediende klacht tegen de zomer afgewezen wordt, wordt het vanaf begin 2019 mogelijk Europese octrooien als unitair octrooi te valideren.

Lees meer

Doe mee aan de “DesignEuropa Awards 2018”

Het EUIPO (Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie) organiseert voor de 2e keer de “DesignEuropa Awards” .

Bent u eigenaar van een geregistreerd model?  Deze wedstrijd beloont ontwerpen met een aantrekkelijke vormgeving waarvoor bescherming werd gevraagd via modelregistratie. De voorwaarde om deel te nemen is te beschikken over een geldig Gemeenschapsmodel.

Er zijn 3 categorieën:

1) The Industry Award voor bedrijven met meer dan 50 werknemers

2) The Small and Emerging Company Award voor bedrijven met minder dan 50 werknemers of bedrijven opgericht na 1 januari 2014

3) The  Lifetime Achievement Award voor individuele ontwerpers.

 

Dien voor 15 mei 2018 uw kandidatuur in! (Deelnemen is gratis)

Meer informatie op https://www.designeuropaawards.eu

Lees meer

Validatie Europese octrooien in Cambodja

Ondanks het feit dat Cambodja geen deel uitmaakt van het Europees Octrooiverdrag, is als gevolg van een nieuwe overeenkomst tussen het Europees Octrooi Bureau en de regering van Cambodja, het mogelijk om  Europese octrooiaanvragen (met inbegrip van Internationale octrooiaanvragen die Europa aanduiden) die na 1 maart 2018 werden ingediend, te gaan valideren in Cambodja.
Na validatie krijgt het gevalideerd octrooi dezelfde rechten als een nationaal octrooi.

Lees meer

KOB op n°3 Belgische gebruikers Europese Bureau voor Intellectuele Eigendom

Het Europese Bureau voor Intellectuele Eigendom (EUIPO) maakte zijn cijfers bekend voor het vierde kwartaal van 2017: KOB staat op de 3e plaats van alle e-users van België.

Lees meer hier: Top e-users EUIPO 2017

Lees meer

2018 STAAT VOOR DE DEUR. Wat verandert er voor merken en modellen?

– De nieuwe versie van de 11e Nice Classificatie wordt van toepassing voor merkdepots vanaf 01/01/2018.

– Het systeem van de internationale merkregistratie omvat nu meer dan 100 landen: Indonesië wordt lid van het Protocol van Madrid en merkbescherming zal er voortaan dus via het internationale systeem kunnen worden verkregen.

– De taksen in de Benelux gaan omhoog, een eerste verhoging sinds 2005.

– Rusland wordt lid van het Verdrag van Den Haag zodat modelbescherming in Rusland kan worden bekomen via het internationale modelsysteem. Hierdoor wordt modelbescherming in Rusland goedkoper en zijn geen jaarlijkse instandhoudingstaksen meer vereist.

Lees meer

Validatie Europese octrooien in Tunesië

Ondanks het feit dat Tunesië geen deel uitmaakt van het Europees Octrooiverdrag, is als gevolg van een nieuwe overeenkomst tussen het Europees Octrooi Bureau en de regering van Tunesië, het mogelijk om  Europese octrooiaanvragen (met inbegrip van Internationale octrooiaanvragen die Europa aanduiden) die na 1 december 2017 werden ingediend, te gaan valideren in Tunesië . Na validatie krijgt het gevalideerd octrooi dezelfde rechten als een nationaal octrooi.

Lees meer

Bedrijvencontactdagen 6 en 7 december 2017

Naar goede gewoonte staan we dit jaar terug op de Bedrijven Contactdagen in Kortrijk Expo.

We beantwoorden graag uw vragen m.b.t. octrooien, merken of modellen. U vindt ons op stand 431.

Registreer hier voor een gratis bezoek

Hopelijk mogen wij u ontmoeten op onze stand.

 

Lees meer

De economische schade veroorzaakt door namaak.

 

Een recent gezamenlijk onderzoek van het Bureau voor intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) maakt opnieuw duidelijk hoe belangrijk een degelijke bescherming van intellectuele eigendomsrechten is.

Lees meer