Nieuws

2022 – het jaar van het unitair octrooi?

Sinds 19 januari 2022 is de kans reëel dat nog dit jaar het unitair octrooi en het eengemaakt octrooigerecht (UPC) van start gaan.

Met het unitair octrooi zou een Europees octrooi in minstens 17 landen tegelijk gevalideerd kunnen worden, waar dit op vandaag nog steeds per land dient te gebeuren.

Het eengemaakt octrooigerecht wordt bevoegd om recht te spreken met betrekking tot geldigheid van en inbreuk op unitaire octrooien en Europese octrooien.

Verder verloop

Na jaren overleg en meerdere hindernissen trad op 19 januari 2022 dan toch eindelijk het protocol voor voorlopige toepassing in werking.

In een eerste periode, die volgens berichten van het voorbereidende comité zo’n 8 maanden zal duren, worden praktische zaken geregeld, zoals het benoemen van rechters, het aanwerven van personeel, het inrichten van gebouwen en het lanceren van de ondersteunende softwaresystemen.

In de herfst van 2022 zou dan de zogenaamde Sunrise periode starten, waarbij het unitair octrooi en het eengemaakt octrooigerecht 3 à 4 maanden later in werking kunnen treden. Vanaf dan kunnen verleende Europese octrooien niet enkel nationaal gevalideerd worden, maar naar keuze ook in een groep van landen die tot dit systeem toetrad. Voorlopig zijn dit 17 landen (Oostenrijk, België, Bulgarije, Denemarken, Zweden, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Slovenië en Zweden), maar er wordt verwacht dat tegen de eigenlijke start nog bijkomende landen het nodige zullen doen opdat ook hun land onder het unitair octrooi zal vallen.

We houden jullie op de hoogte van het verdere verloop en informeren jullie in de komende maanden over wat dit voor jullie Europese octrooiaanvragen kan betekenen.

Lees meer

Vacature octrooigemachtigde

Het Kortrijks Octrooi- en Merkenbureau (KOB) is gespecialiseerd in de wereldwijde bescherming van merken, modellen en uitvindingen en beschikt hiervoor over een team van ingenieurs opgeleid tot octrooigemachtigde, juristen opgeleid tot merken-en modellengemachtigde en administratieve medewerkers. KOB bestaat dit jaar 40 jaar en is uitgegroeid tot een vaste waarde en is gekend als een kantoor met een kwalitatieve dienstverlening op maat van de klant.

 Voor onze octrooiafdeling zoeken we

 een octrooigemachtigde

of

een burgerlijk of industrieel ingenieur of een master in de wetenschappen

met de ambitie om octrooigemachtigde te worden

 

De ‘octrooiwereld’ is in volle evolutie en krijgt steeds meer aandacht. Wie vandaag economische vooruitgang wil boeken móet innoveren, maar moet tezelfdertijd ook durven investeren in octrooien om namakers te stoppen én moet ook de octrooien van anderen in het oog houden om juridische problemen te voorkomen. Als octrooigemachtigde ben je een expert in deze zaken.

Het beroep van octrooigemachtigde vereist een unieke combinatie van wetenschappelijke en technische kennis en inzicht, een sterk analytisch denkvermogen en een goede taalvaardigheid, aangevuld met een grondige kennis van het intellectueel eigendomsrecht. Om het beroep te mogen uitoefenen heb je een wettelijke erkenning als octrooigemachtigde nodig. Om deze erkenning te bekomen moet je slagen voor een aantal examens. Dit vereist een intensieve opleiding die door ons wordt aangeboden.

Het beroep is uitermate boeiend en zeer afwisselend en uitdagend. Je komt in aanraking met de meest uiteenlopende industriële sectoren en je bent een van de eerste getuigen van de ontwikkeling van hun nieuwste producten, machines, materialen en procedé’ s.

Als octrooigemachtigde adviseer je uitvinders en innoverende ondernemingen bij alles wat de bescherming van uitvindingen aangaat. Je bespreekt en analyseert hun innovaties vanuit technisch en probleemoplossend oogpunt en onderzoekt en beoordeelt de haalbaarheid van een octrooibescherming. Je onderzoekt en beoordeelt de octrooien van hun concurrenten en adviseert hen omtrent eventuele inbreukrisico’s t.o.v. deze octrooien. Je bent ook het eerste aanspreekpunt voor een cliënt die vaststelt dat zijn beschermde uitvinding wordt nagemaakt.

Je maakt octrooiaanvragen op waarin je de uitvindingen op technisch correcte maar ook op een juridisch sluitende manier beschrijft rekening houdend met de vele wettelijke regels en met de strategie van je cliënt. Je verdedigt de belangen van je cliënt tegenover de octrooi-onderzoekers in de procedures bij de verschillende nationale en internationale octrooiverlenende instanties.

In gerechtelijke procedures schrijf je adviezen en rapporten in overleg met de advocaten. Bij het Europees octrooibureau (EOB) voer je oppositie tegen Europese octrooien waarvan we kunnen aantonen dat ze ten onrechte verleend werden, en zo nodig ga je ook naar het EOB om de octrooien van je cliënten te verdedigen of om de geldigheid van een octrooi van een van hun concurrenten te betwisten in een mondelinge procedure. Je kan ook door een Belgische rechtbank aangesteld worden als gerechtelijk deskundige in een octrooizaak. Ondertussen heb je ook voortdurend te maken met wettelijke termijnen waarbinnen je bepaalde stappen in de lopende octrooiprocedures moet zetten.

Je bent de vaste contactpersoon en vertrouwenspersoon van je cliënten, je werkt zelfstandig en je bent verantwoordelijk voor de goede opvolging van alle lopende procedures en wordt hierbij op administratief vlak geholpen door onze medewerksters op het octrooi-secretariaat. Je overlegt ook zeer regelmatig met je collega’s octrooigemachtigden en om je kennis up-to-date te houden volg je de nodige seminaries, cursussen en bijscholingen.

Onze opleiding tot octrooigemachtigde bestaat enerzijds uit een opleiding ‘on the job’ waarbij je in reële dossiers gaandeweg meer taken uitvoert in samenwerking met een ervaren octrooigemachtigde, en waarbij je de meeste vergaderingen met cliënten ook bijwoont. Stap voor stap leer je de knepen van het vak en krijg je meer zelfstandigheid. Anderzijds volg je een reeks cursussen en opleidingen (in binnen-en buitenland) die je klaarstomen voor deelname aan de officiële examens om uiteindelijk erkend te worden als Belgisch octrooigemachtigde en als Europees octrooigemachtigde. Deze examens mogen ten vroegste 3 jaar na de start van je opleiding afgelegd worden.

Profiel

De ideale kandidaat beschikt naast zijn/haar universitair diploma van ingenieur (voorkeur-specialisaties: werktuigkunde, elektrotechniek, textiel, industrieel ontwerpen) of master in de wetenschappen ook over de volgende eigenschappen en vaardigheden:

 • een perfecte kennis van het Nederlands en een zeer goede taalvaardigheid,
 • een zeer goede kennis van het Engels
 • een goede kennis van het Frans
 • een basiskennis van het Duits
 • vlot in de omgang met cliënten
 • zin voor nauwkeurigheid
 • stressbestendigheid
 • een goed planner die zeer gedisciplineerd omgaat met deadlines en afspraken
 • bereid om een intensieve opleiding in de Intellectuele Eigendomsrechten te volgen
 • de ambitie om te slagen voor de kwalificatie-examens om Belgisch en Europees octrooigemachtigde te worden.

 

Aanbod

We bieden een competitief salaris aan, een bedrijfswagen, een pakket van interessante extralegale voordelen, een opleiding tot Belgisch en Europees octrooigemachtigde en een uitdagende en boeiende job in een internationale context en in een aangename en dynamische werksfeer.

Als je geïnteresseerd bent willen we je graag ontmoeten en een en ander nader toelichten en bespreken. Via onderstaand e-mailadres kan je contact opnemen. Hopelijk tot binnenkort.

 

Met vriendelijke groeten

Frans Ostyn

frans.ostyn@kob.be

www.kob.be

Lees meer

Update Brexit

Nu december is aangebroken, komt ook de Brexit dichtbij. Wat verandert er op het gebied van EUmerken /modellen en welke actie is vereist?

In bijlage vindt u schematisch overzicht van de veranderingen. Als er enige actie nodig is, zullen wij u persoonlijk informeren.

Klik hier voor schema Update BREXIT

Lees meer

Franse oppositieprocedure vanaf 1 april 2020

Vanaf 1 april 2020 kan oppositie ingediend worden tegen verleende Franse nationale octrooien. Dit is een nieuwe manier om de geldigheid van een Frans octrooi te betwisten, die goedkoper is dan de bestaande nietigheidsprocedure. Na verlening van een Frans octrooi krijgt men 9 maanden de tijd om een oppositieprocedure te starten. De oppositieprocedure wordt dan beslist door de Franse officiële dienst INPI, terwijl de nietigheidsprocedure door een Franse rechtbank beslist wordt.  

We helpen u vanuit KOB graag met verdere informatie over deze oppositieprocedure en zijn u ook graag van dienst om uw belangen te verdedigen in een Franse oppositieprocedure. 

Lees meer

Vertraging voor het Europees eenheidsoctrooi

Het Duitse Constitutioneel Hof maakte vrijdagochtend 20 maart 2020 een langverwachte uitspraak bekend over een klacht tegen de Duitse wetgeving ter uitvoering van het verdrag van het eengemaakte octrooigerecht (UPC). Het Hof besliste op 13 februari 2020 dat de Duitse uitvoeringswetgeving niet met de hiervoor vereiste gekwalificeerde meerderheid werd goedgekeurd. Hierdoor stopt voorlopig de ratificatie van Duitsland van dit verdrag. Dit betekent een nieuwe vertraging voordat het UPC-verdrag en het eenheidsoctrooi in werking kunnen treden. Tot zolang kan een verleend Europees octrooi enkel land per land gevalideerd worden. Het in meerdere landen tegelijk valideren van een Europees octrooi is op de lange baan geschoven.

Lees meer

31/01/2020 Brexit: wat moet u weten? (Update)

 

Voor uw EUmerken, modellen en octrooien verandert er na vrijdag niets. Wij zullen de merkeigenaars tijdig verwittigen indien enige actie vereist is.

Klik op de infografiek hieronder.

Infografiek BREXIT 2012020

Lees meer

Brexit en octrooien: wat als er geen deal is tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU?

De overheid van het VK heeft op 24 september ll. naar aanleiding van de naderende deadline van 29 maart 2019, een aantal adviezen gepubliceerd met betrekking tot octrooien voor het scenario waarin geen deal zou bereikt worden tussen het VK en de EU.

Wij zetten de (voorlopige) basisprincipes op een rijtje.

 1. Voor bestaande Europese octrooien die gevalideerd en in stand gehouden zijn in het VK, voor bestaande Europese octrooiaanvragen en voor nieuwe Europese octrooiaanvragen.

Hiervoor zijn er geen wijzigingen aangezien het Europees octrooiverdrag losstaat van de Europese Unie.

 

 1. Aanvullende beschermingscertificaten, biotechnologische uitvindingen, dwanglicenties, uitzonderingen op inbreuk m.b.t. testen

Met betrekking tot octrooien zijn er slechts een beperkt aantal EU wetgevingen. Deze wetgevingen hebben onder meer betrekking tot aanvullende beschermingscertificaten, biotechnologische uitvindingen, dwanglicenties en uitzonderingen op inbreuk m.b.t. testen. Deze wetgevingen zijn integraal opgenomen in de wetgeving van het VK en het VK voorziet om deze in de nationale wetgeving te behouden.

 

 1. Europees eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht

Indien het Europees eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht in werking treden, zal er moeten beslist worden of het VK lidstaat kan blijven van de verdragen met betrekking tot het Europees eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht. Indien het VK geen lidstaat kan blijven, dan voorziet het VK om aan Europese eenheidsoctrooien equivalente rechten tot te kennen.

 

Wij volgen de verdere evoluties in dit verband nauwgezet op. Mocht u hierover vragen hebben, aarzel niet onze gemachtigden te contacteren.

De officiële mededeling kan u nalezen op Patents if there’s no Brexit deal

 

 

Lees meer

Brexit en IP: wat als er geen deal is tussen de UK en de EU?

De overheid van de UK heeft op 24 september ll. naar aanleiding van de naderende deadline van 29 maart 2019 een aantal adviezen gepubliceerd met betrekking tot merken en modellen voor het scenario waarin geen deal zou bereikt worden tussen de UK en de EU.

Wij zetten de (voorlopige) basisprincipes  op een rijtje.

1.Voor bestaande EU merk- en modelregistraties voorziet de UK in de creatie van gelijkwaardige rechten in de UK die overeenstemmen met de bestaande EU rechten.

Ook wanneer geen overeenkomst wordt bereikt, bevestigt de overheid de blijvende bescherming van de bestaande rechten in de EU. De nieuwe rechten in de UK zouden verkregen worden “at minimal administrative burden”. De draagwijdte van de “minimale administratieve last” is op vandaag nog onduidelijk.

Wanneer wel een overeenkomst wordt bereikt, streeft men een “automatische en kosteloze omzetting” na.

2. Voor lopende EU merk- en modelaanvragen voorziet men een overgangsperiode van negen maanden om voor de lopende merk- of modelaanvraag een corresponderende aanvraag in te dienen in de UK. De aanvrager kan het merk of model indienen in de UK en zal hierbij de oorspronkelijke depotdatum (of prioriteitsdatum) behouden.

De praktische details voor deze regeling moeten nog worden uitgewerkt. Dit is dan ook het moeilijkste scenario: wat gebeurt er wanneer het merk voorlopig geweigerd wordt door het EUIPO, wanneer er opposities lopen tegen de merkaanvraag,… ? De bescherming van uw merk of model, dat nog niet geregistreerd is in de UK op het moment van de Brexit, wordt hierdoor onzeker.

Wanneer de UK voor u een belangrijke markt is, kan het dan ook aangewezen zijn om vanaf nu een aparte bescherming aan te vragen voor de UK.

3. Voor het niet-geregistreerde gemeenschapsmodel wordt de blijvende bescherming in de UK gegarandeerd voor alle modellen die op datum van uittreding onder deze bescherming vallen.

Daarnaast zal de UK ook een eigen niet-geregistreerd UK model creëren vanaf datum van uittreding. Dit model krijgt de naam “supplementary unregistered design right”.

Wij volgen de verdere evoluties in deze zaak nauwgezet op. Bij vragen hierover, aarzel niet onze gemachtigden te contacteren.

ucsxek7ahy6d_wd640

De officiële mededeling kan u nalezen op  Gov.uk

Lees meer

Belangrijke wijzigingen Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom gaan in op 1 juni 2018

Doorhaling merkregistratie wordt mogelijk bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE).

Een wijziging van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom maakt het vanaf 1 juni 2018 mogelijk om de doorhaling van een merkregistratie te vorderen in een procedure voor het BBIE.

Voorheen kon een dergelijke vordering tot nietigheid van een merkregistratie enkel ingediend worden bij een daarvoor bevoegde nationale rechtbank.

De mogelijkheid om de doorhalingsvordering bij deze rechtbanken in te dienen, blijft uiteraard bestaan.

Zo zal de nietigheid kunnen gevorderd worden van merken die niet – of niet langer – over voldoende onderscheidend vermogen beschikken; van merkregistraties die niet voldoen aan de gebruiksplicht en van merkregistraties die identiek of overeenstemmend zijn met oudere merken.

 

Bescherming bekende merken.

 Vanaf 1 juni kan een bekend merk gebruikt worden als oppositiegrond of als nietigheidsgrond tegen een jonger overeenstemmend merk voor niet-soortgelijke waren en diensten, als daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk.

 

Bevoegdheid Benelux Gerechtshof wordt uitgebreid.

Vanaf 1 juni zal bij het Benelux-Gerechtshof een nieuwe tweede kamer worden toegevoegd, die zal fungeren als een beroepsinstantie. Deze zal bevoegd zijn om te oordelen over beslissingen van het BBIE.

De bevoegdheid van de drie nationale gerechtshoven (het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof Den Haag en het Cour d’Appel de Luxembourg) voor beroep tegen weigering- en oppositiebeslissingen, getroffen door het BBIE wordt geschrapt.

Door de samenvoeging van de drie bestaande beroepsinstanties in één orgaan wil men meer eenduidige beslissingen verkrijgen.

 

De merken- en modellengemachtigden van KOB NV kunnen u in alle bovenvermelde procedures bijstaan.

Lees meer

26/04/2018: WorldIPday #aandacht voor innovatieve en creatieve vrouwen

WorldIPDay 2018 WIPO #worldipday

World IPday 2018 (1)

Lees meer