Ons team

KOB zorgt sinds 1981 voor een doeltreffende bescherming van uw intellectuele eigendom tegen namaak, zowel in België als daarbuiten.

 

Ons team bestaat uit ervaren ingenieurs, juristen en paralegals die hun kennis continu up-to-date houden. Onze ingenieurs en onze juristen zijn ook allemaal officieel erkend op Belgisch, Benelux en Europees niveau, zodat uw uitvinding, merk of model in veilige handen is

Team Octrooien

Frans Ostyn, ing.

Bestuurder | Belgisch en Europees octrooigemachtigde

Frans is sedert 1989 verbonden aan KOB. Hij is Belgisch en Europees octrooigemachtigde gespecialiseerd in elektriciteit, mechanica en technologie van de textielsector.     

 

Kwalificaties

 • Industrieel Ingenieur, Hogeschool Gent, 1986
 • Belgisch octrooigemachtigde, 1995
 • Europees octrooigemachtigde, 2000   
 • Erkenning als octrooideskundige bij het Franse ‘Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)’, 2003
 • Bachelor in de Rechten, Universiteit Antwerpen, 2012

 

Belangrijkste competenties

 • Onderzoek en beoordeling van de haalbaarheid van octrooibescherming voor uitvindingen en verkennend octrooionderzoek binnen een bepaald vakgebied (‘patent landscaping’)
 •  Onderzoek en beoordeling van de vrijheid van exploitatie (‘freedom to operate’) van technische ontwikkelingen t.o.v. bestaande octrooirechten en advies over de mogelijkheden om octrooi-inbreuk te vermijden
 • Opmaken en indienen van nationale, Europese en Internationale octrooiaanvragen en verdedigen van de uitvindingen in de verleningsprocedures en bij latere betwisting van de geldigheid van het octrooirecht
 • Voeren van oppositieprocedures bij het Europees octrooibureau (EOB), inclusief mondelinge verdediging voor de oppositiekamers en beroepskamers bij het EOB te München en Den Haag
 • Advies bij inbreuk op een octrooirecht en in gebreke stellen van namakers   
 • Advies en opmaken van rapporten als octrooideskundige in geschillen en in gerechtelijke procedures, eventueel in nauwe samenwerking met gespecialiseerde advocaten
 • Diverse aanstellingen als gerechtsdeskundige door de Rechtbanken van Gent en Antwerpen

 

Talen                       

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Duits (basis)

 

Andere activiteiten

 • Lid van de Belgische Raad voor de Intellectuele Eigendom (RIE), afdeling industriële eigendom, sinds 2015 
 • Lezingen over “octrooirecht en octrooionderzoek”  als gastspreker voor studenten industrieel ingenieur van de Hogeschool West-Vlaanderen – HOWEST te Kortrijk (2003-2005 en jaarlijks sinds 2011)

 

 

Frans Ostyn, ing.

Kristof Chielens, ing.

Belgisch en Europees octrooigemachtigde

Kristof is sedert 2002 verbonden aan KOB. Hij is Belgisch en Europees octrooigemachtigde gespecialiseerd in chemie, voeding, werktuigbouwkunde en technologie van de textielsector.     

 

Kwalificaties

 • Industrieel Ingenieur, PIH Kortrijk, 1999
 • Belgisch octrooigemachtigde, 2006
 • Europees octrooigemachtigde, 2012   

 

Belangrijkste competenties

 • Onderzoek en beoordeling van de haalbaarheid van octrooibescherming voor nieuwe technische ontwikkelingen en verkennend octrooionderzoek binnen een bepaald vakgebied (‘patent landscaping’)
 • Onderzoek en beoordeling van de vrijheid van exploitatie (‘freedom to operate’) van technische ontwikkelingen t.o.v. bestaande octrooirechten en advies over de mogelijkheden om octrooi-inbreuk te vermijden
 • Opmaken en indienen van nationale, Europese en Internationale octrooiaanvragen en verdedigen van de uitvindingen in de verleningsprocedures en bij latere betwisting van de geldigheid van het octrooirecht
 • Voeren van oppositieprocedures bij het Europees octrooibureau (EOB), inclusief mondelinge verdediging voor de oppositiekamers en beroepskamers bij het EOB te München en Den Haag
 • Advies bij inbreuk op een octrooirecht en in gebreke stellen van namakers   
 • Advies en opmaken van rapporten als octrooideskundige in geschillen en in gerechtelijke procedures, eventueel in nauwe samenwerking met gespecialiseerde advocaten

 

Talen                       

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans

 

Kristof Chielens, ing.

Veerle Hostens, ir.

Belgisch en Europees octrooigemachtigde

Veerle voerde na haar studies een IWT onderzoeksproject uit bij ILVO. Sinds juni 2006 is Veerle werkzaam bij KOB. Zij is Belgisch en Europees octrooigemachtigde gespecialiseerd in mechanica en elektromechanica.

 

Kwalificaties

 • Werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur, optie regeltechniek en automatisering, UGent, 2003
 • Belgisch octrooigemachtigde, 2010
 • Europees octrooigemachtigde, 2011
 • Inleiding tot het recht voor gerechtelijk experts, UGent, 2016
 • Erkenning als octrooideskundige bij het Franse ‘Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)’, 2017
 • CEIPI course on Patent Litigation in Europe (D.U. Contentieux de Brevets en Europe), Université de Strasbourg, 2017   

 

Belangrijkste competenties

 • Onderzoek en beoordeling van de haalbaarheid van octrooibescherming voor uitvindingen en verkennend octrooionderzoek binnen een bepaald vakgebied (‘patent landscaping’)
 • Onderzoek en beoordeling van de vrijheid van exploitatie (‘freedom to operate’) van technische ontwikkelingen t.o.v. bestaande octrooirechten en advies over de mogelijkheden om octrooi-inbreuk te vermijden
 • Opmaken en indienen van nationale, Europese en Internationale octrooiaanvragen en verdedigen van de uitvindingen in de verleningsprocedures en bij latere betwisting van de geldigheid van het octrooirecht
 • Voeren van oppositie- en beroepsprocedures bij het Europees octrooibureau (EOB)
 • Advies bij inbreuk op een octrooirecht en in gebreke stellen van namakers   
 • Advies en opmaken van rapporten als octrooideskundige in geschillen en in gerechtelijke procedures, eventueel in nauwe samenwerking met gespecialiseerde advocaten
 • Aanstelling als gerechtsdeskundige door de Rechtbank van Gent

 

Talen                       

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Duits (basis)
 • Spaans (notie)

 

Andere activiteiten

 • Lid van EPI (European Patent Institute)
 • Stage aan het technisch hof van beroep 3.2.0.4., bij het Europees Octrooibureau te München van 10 tot 28 september 2012

 

Veerle Hostens, ir.

Joyce Willaert

Paralegal

Joyce volgde de opleiding Office Management. Haar moedertaal is Nederlands. Ze beheerst het Engels en het Frans.

Sinds januari 2021 zorgt ze in onze octrooiafdeling voor administratieve ondersteuning bij de behandeling van onze octrooidossiers, in het bijzonder bij het doorlopen van de diverse octrooiprocedures, vanaf de indiening van de octrooiaanvragen tot en met de verlening ervan. Ze correspondeert daarvoor met nationale en internationale instanties en buitenlandse octrooigemachtigden wereldwijd.

Joyce is bovendien ook verantwoordelijk voor alle administratie en opvolging met betrekking tot alle buitenlandse validaties in België en draagt de verantwoordelijkheid over de boekhouding van KOB.

Joyce Willaert

Team Merken & Modellen

Trui Castelein

Bestuurder | Europees Merken- & Modellengemachtigde | Master in de rechten

Trui studeerde Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ze deed stage aan de balie te Brugge en Kortrijk en trad in dienst bij KOB in 1987, waar ze verantwoordelijk is voor de merken- en modellenafdeling. Trui beheert de merken – en modellenportefeuilles van zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen.

 

Kwalificaties

 • Master in de Rechten, Universiteit Leuven, 1985
 • Erkend Europees Merken – en Modellengemachtigde

 

Belangrijkste competenties

 • Advisering bij het registreren van merken en modellen, alsook bij het uitdenken van een strategie voor het optimaal beschermen van de intellectuele eigendom van klanten.
 • Het opstellen van waren- en dienstenopgaves, indienen van merken/modellen.
 • Het uitvoeren en analyseren van haalbaarheidsonderzoeken voorafgaandelijk aan de merkregistratie
 • Modelonderzoeken
 • Juridische adviezen met betrekking tot intellectuele eigendom
 • Voeren van oppositieprocedures bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) en het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie.
 • Advies bij inbreuken op merken/modellen/auteursrecht/domeinnamen en in gebreke stellen van namakers   

 

Talen                       

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans 

 

Andere activiteiten

 • Lid van BMM (Benelux Vereniging voor Merken en Modellenrecht) en ECTA ( European Communities Trade Mark Association)
 • Deelname aan diverse internationale congressen inzake merken- en modellenrecht

 

Trui Castelein

Anne-Sophie Maes

Benelux Merken- & Modellengemachtigde | Master in de rechten

Anne-Sophie is sedert 2018 verbonden aan KOB. Zij is juriste van opleiding en is gespecialiseerd in het merken-, modellen- en auteursrecht.

Kwalificaties

 • Master in de Rechten, Universiteit Leuven, 2014

 

Belangrijkste competenties

 • Advisering bij het registreren van merken en modellen, alsook bij het uitdenken van een strategie voor het optimaal beschermen van de intellectuele eigendom van klanten.
 • Het opstellen van waren- en dienstenopgaves, indienen van merken/modellen.
 • Het uitvoeren en analyseren van haalbaarheidsonderzoeken voorafgaandelijk aan de merkregistratie
 • Modelonderzoeken
 • Juridische adviezen met betrekking tot intellectuele eigendom
 • Voeren van oppositieprocedures bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) 
 • Advies bij inbreuken op merken/modellen/auteursrecht/domeinnamen en in gebreke stellen van namakers   

 

Talen                       

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans

 

 

Anne-Sophie Maes

Marie-Paule Ryckoort

Paralegal

Marie-Paule werkt sinds mei 1985 bij KOB, waar ze  begon als administratief medewerkster, zowel voor de afdeling merken & modellen- als voor de octrooiafdeling. Haar moedertaal is Nederlands en ze spreekt en schrijft ook goed Frans en Engels.

Sinds 1995 werkt ze voor de afdeling merken & modellen waar ze administratieve ondersteuning geeft bij de behandeling van onze merken- en modellendossiers, van indiening tot definitieve registratie. Ze correspondeert hiervoor met nationale en internationale instanties en buitenlandse merkengemachtigden wereldwijd.

Marie-Paule is in het bijzonder verantwoordelijk voor de administratie en opvolging met betrekking tot de instandhouding van merkregistraties en modelregistraties en de verlenging van de merkenbewakingen van onze klanten.

 

Marie-Paule Ryckoort

Sofie Moerman

Paralegal

Sofie werkt sinds 2021 in onze afdeling merken & modellen als administratief medewerkster waar ze instaat voor de administratieve ondersteuning bij het behandelen van onze merken- en modellendossiers, van indiening tot definitieve registratie. Haar moedertaal is Nederlands en ze heeft ook een goede kennis van het Engels en het Frans.

Sofie Moerman