Modellen

Design is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Niet alleen bij interieurvoorwerpen, auto’s of mode speelt het uiterlijk een belangrijke rol, ook eenvoudige gebruiksvoorwerpen krijgen steeds meer een unieke vorm.

Wilt u voor uw product een mooie vormgeving ontwerpen, dan moet u hier serieus in investeren, zowel op het gebied van tijd en energie als op het financiële vlak.

Verhinder het kopiëren van uw nieuwe vormgeving

Via een modelregistratie kunt u verhinderen dat uw concurrenten de nieuwe vormgeving van uw producten kopiëren en kunt u op deze manier uw investeringen beschermen.

KOB zal u begeleiden zowel tijdens als na de registratie van uw tekeningen en modellen. We onderzoeken welke modellen door uw concurrenten geregistreerd werden en helpen u bij de keuze van de te deponeren modellen en de te gebruiken afbeeldingen. We bepalen voor u de beste registratiestrategie en verdedigen uw rechten in geval van inbreuk.

Wat kan als model geregistreerd worden?

Een tekening of model wordt in de wet als volgt omschreven: “het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan. Een tekening of model wordt beschermd voor zover de tekening of het model nieuw is en een eigen karakter heeft.”

Een tekening beschermt de 2D vormgeving van een product, denk hierbij aan het patroon van een stof, motieven en grafische symbolen. Bij een modelregistratie gaat het om de 3D vormgeving, bijvoorbeeld een stoel, elektrische toestellen, handtassen, dakpannen, bestek… De afmetingen van uw product spelen voor de modelbescherming geen rol.

Aan welke voorwaarden moet uw model voldoen?

Om een modelbescherming te kunnen bekomen, moet uw vormgeving nieuw zijn en over een eigen karakter beschikken. Er mag dus geen bestaand product met een identieke of gelijkaardige vormgeving op de markt zijn.

Een geldige registratie moet bovendien gebeuren binnen het jaar na de eerste publieke bekendmaking van uw tekeningen of nieuwe producten. Dus wacht u beter niet te lang om uw nieuwe producten of tekeningen te laten registreren.

Wat is uitgesloten van bescherming? Vormen die noodzakelijk zijn om een bepaald technisch effect te bekomen, komen niet in aanmerking voor modelbescherming.

Waarom moet u een tekening of model registreren?

Als u belangrijke financiële en creatieve inspanningen levert voor het creëren van een nieuw product, kunt u door registratie exclusiviteit bekomen op de uiterlijke vormgeving. U blijft deze exclusiviteit behouden zolang een derde niet kan aantonen dat uw model niet nieuw was of geen eigen karakter had op het moment van de aanvraag.

Een modelregistratie heeft ook een preventief karakter: het kan derden afschrikken om uw producten te kopiëren. De eenvoudige en snelle procedure verleent u een geregistreerd recht op basis waarvan u gemakkelijk kunt optreden tegen inbreukmakers.

Als eigenaar van een geregistreerd model kunt u optreden tegen derden die hetzelfde of een sterk gelijkaardig model produceren, aanbieden of in de handel brengen.

Waar kunt u uw tekening of model registreren?

De landen waar u het model commercialiseert of wenst te commercialiseren bepalen de strategie en de procedure voor uw modelbescherming. KOB adviseert u hoe u de ruimst mogelijke bescherming voor uw modellen kan verkrijgen. Er zijn verschillende procedures mogelijk:

Benelux – wanneer u uw model enkel in België of in de Benelux wilt beschermen, kunt u een registratie voor de Benelux aanvragen (een registratie enkel voor België bestaat niet)

Geregistreerd gemeenschapsmodel – wanneer u uw model in verschillende Europese landen wilt beschermen, kunt u via een gemeenschapsmodel met 1 aanvraag bescherming in alle landen van de Europese Unie verkrijgen

Internationaal model – wanneer u uw model in verschillende landen wereldwijd wilt beschermen, kunt u bij een internationaal depot uit een groep van een 64-tal landen, die zich bij het internationale systeem hebben aangesloten, die landen aanduiden waarvoor u bescherming wenst

Nationaal – wanneer u uw model enkel in een specifiek land (buiten België) wilt beschermen, kunt u via een nationale procedure uw model registreren in elk land dat over een modellenwet beschikt

Let op! U kunt ten laatste zes maanden na uw eerste modeldepot uw bescherming nog uitbreiden naar andere landen. Daarna is dit niet meer mogelijk.

Wat is de geldigheidsduur van een modelregistratie?

In de meeste landen zijn modelregistraties 5 jaar geldig. Ze kunnen maximaal 4 keer voor telkens 5 jaar verlengd worden. Op die manier kunt u uw model voor 25 jaar beschermen.

In het geval van een inbreuk, hoe kan KOB u helpen?

KOB verleent u deskundig advies en helpt u bij het kordaat aanpakken van elke inbreuk.

Onze ervaren juristen kunnen u vertegenwoordigen in elke inbreukprocedure voor de officiële instanties (nietigheidsacties).

Wat als een andere partij mijn geregistreerd model wenst te commercialiseren?

Uw modelregistratie is een eigendomstitel die kan worden overgedragen of die in licentie kan worden gegeven. Ook hierbij kan KOB u helpen. We stellen de nodige contracten op en zorgen voor de aantekening van de overdracht of de licentie bij de officiële instanties.

Over KOB

KOB zorgt sinds 1981 voor een doeltreffende bescherming van uw intellectuele eigendom tegen namaak, zowel in België als daarbuiten.

Ons team bestaat uit ervaren ingenieurs en juristen die zich continu bijscholen en die officieel erkend zijn op Belgisch, Benelux en Europees niveau zodat uw uitvinding, merk of model in veilige handen is.

 

Trui Castelein,
BMM gemachtigde bij KOB

KOB

President Kennedypark 31C
8500 Kortrijk
België
Tel. +32 (56) 21 35 38
info@kob.be