Nieuws

Invoering van het unitair octrooi in de EU

Vandaag keurde het Europees Parlement twee ontwerpverordeningen met betrekking tot de invoering van het unitair octrooi goed. Na meer dan 40 jaar onderhandelen, is dit een belangrijke mijlpaal die het mogelijk maakt dat, hopelijk vanaf 2014, de eerste unitaire octrooien toegekend kunnen worden.

Lees meer

Dhr. Frans Ostyn is erkend als dienstverlener voor KMO-portefeuille

Vlaamse KMO’s kunnen hierdoor via de KMO-portefeuille genieten van een laagdrempelige subsidie voor zijn diensten.
Deze erkenning bevestigt nogmaals dat zijn professionele kwaliteiten voor advies- en dienstverlening met betrekking tot octrooien voldoen aan de hoge eisen die op dit vlak door het Vlaams Gewest worden opgelegd.

Lees meer

“Namaak kopen houdt risico in”

Iedereen wordt op reis wel eens geconfronteerd met namaakgoederen.  Volgend artikel belicht de risico’s die het kopen en bezitten van dergelijke producten met zich meebrengt.

Lees meer

Dhr. Kristof Chielens is erkend als Europees Octrooigemachtigde

Kristof Chielens legde met succes de nodige kwalificatie-examens af bij het Europees octrooibureau en heeft zopas zijn officiële erkenning als Europees octrooigemachtigde ontvangen.

Lees meer

Geschil om naam iPad kan Apple miljoenen kosten

Het Chinese bedrijf Proview Technology heeft in Beijing computerfabrikant Apple voor de rechter gedaagd vanwege de naam van de tabletcomputer iPad. Proview claimt de rechten op het gebruik van de naam in China.

Lees meer

Nieuwe .xxx domeinnamen zijn begeerd goed

“Drie weken geleden werd het mogelijk om domeinen te registreren met de extensie ‘.xxx’. Die is bedoeld voor pornosites. Al snel bleek echter dat de eigenaars van ‘.xxx’ nog een tweede, uiterst lucratieve opportuniteit hadden geroken: bedrijven en personen onder druk zetten om hun eigen .xxx-domein te registreren, om te beletten dat iemand anders

Lees meer

Een nieuwe collega octrooi-ingenieur, Mevr. Annelies Cardoen

Sedert 1 september 2011 hebben we op onze octrooiafdeling een nieuwe collega in dienst.  Annelies Cardoen is bio-ingenieur en wordt bij K.O.B. opgeleid tot octrooigemachtigde.

Lees meer

Mevr. Veerle Hostens werd Europees octrooigemachtigde

Veerle Hostens, legde met succes de nodige kwalificatie-examens af bij het Europees octrooibureau en heeft zopas haar officiële erkenning als Europees octrooigemachtigde ontvangen. 

Lees meer

Mevr. Veerle Hostens is geslaagd in het examen voor Belgisch octrooigemachigde

We zijn zeer verheugd u mee te delen dat Mevr. Veerle Hostens geslaagd is in het examen van de Commissie tot erkenning van gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien. 

Lees meer