Octrooien

Technische innovaties of uitvindingen zijn meer dan ooit noodzakelijk om uw marktpositie te behouden of te versterken. Maar als uw nieuwe producten binnen de kortste keren nagemaakt worden en aan een lagere prijs dan de uwe op de markt komen, is uw commerciële voorsprong snel verdwenen. Bovendien profiteren de namakers zo van uw inspanningen en investeringen.

Zorg er daarom voor dat u uw innovatie voldoende beschermt met een octrooi of patent.

Bescherm uw innovatie tegen namaak met een octrooi

Een octrooibescherming is het enige efficiënte wapen tegen namaak. Een octrooi of patent biedt u namelijk een exclusief en via de rechtbank afdwingbaar recht om anderen te verbieden uw uitvinding te exploiteren.

Dit recht is beperkt tot de landen waarvoor de bescherming werd aangevraagd. De maximale beschermingsduur is meestal beperkt tot 20 jaar.

Wat is een uitvinding?

Een uitvinding moet in de eerste plaats technisch van aard zijn. Het kan een product zijn, zoals een constructie, een mechanisme, een machine, een onderdeel van een machine of een gebruiksvoorwerp, maar ook een nieuwe werkwijze (procedé of methode) kan als een uitvinding worden beschouwd.

Een vaag idee op zich is niet voldoende. De essentiële technische eigenschappen van uw innovatie moeten vastliggen. Die vormen de basis van uw octrooiaanvraag. Bovendien moeten we een concrete realiseerbare uitvoeringsvorm van uw uitvinding kunnen beschrijven.

Het is echter niet nodig dat u over een prototype beschikt. Een tekening van een uitvoerbare en werkbare realisatie van de uitvinding kan voldoende zijn.

Aan welke voorwaarden moet uw uitvinding voldoen?

Nieuwheid

Dit houdt in dat de essentiële kenmerken van uw uitvinding nergens ter wereld mogen bekendgemaakt zijn vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag. Ook niet door uzelf.

Dit betekent dat u de uitvinding strikt geheim moet houden tot op de dag van de indiening van uw octrooiaanvraag. U mag dus bijvoorbeeld uw uitvinding nog niet eerder op een beurs gedemonstreerd hebben. Als u aan deze voorwaarde niet voldoet, kan uw octrooiaanvraag nietig verklaard worden.

Dit betekent ook dat u uiterst voorzichtig moet zijn als u uw uitvinding wilt bespreken met personen buiten uw onderneming, zoals klanten of leveranciers. U wacht daarmee best tot de octrooiaanvraag is ingediend. Als u dat toch eerder wilt doen is een geheimhoudingsovereenkomst (non-disclosure agreement of NDA) een must.

Uw werknemers legt u best ook een geheimhoudingsplicht op – dit kan bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst.

Inventiviteit

Deze voorwaarde houdt in dat de uitvinding voor een vakman uit de betreffende sector niet evident mag zijn in vergelijking met wat reeds bekend is.  Hierover bestaan er veel misvattingen;  de lat ligt minder hoog dan u denkt.

Onze ingenieurs hebben het nodige technische inzicht, een grondige kennis van de bestaande case law van het Europees octrooibureau en uitgebreide professionele ervaring op het vlak van de officiële procedures om te beoordelen of uw uitvinding aan deze voorwaarde voldoet.

Industriële toepasbaarheid

Een uitvinding moet kunnen worden vervaardigd of toegepast in de industrie of de landbouw. Een uitvinding zal maar uiterst zelden niet aan deze voorwaarde voldoen.

Wat kan KOB voor u doen?

Tijdens een vrijblijvende en gratis kennismaking bekijken we of uw uitvinding op het eerste zicht aan de wettelijke voorwaarden voor het bekomen van een geldige octrooibescherming voldoet.

Als dit het geval is, dan raden we in de meeste gevallen aan om een bijkomend octrooionderzoek en haalbaarheidsstudie uit te voeren. Bij dit vooronderzoek zoeken we naar relevante octrooipublicaties uit uw vakgebied en bestuderen we of deze publicaties informatie bevatten die bezwarend kan zijn voor de geldigheid van uw octrooiaanvraag.

Dit vooronderzoek kan bij KOB bovendien tot 40% gesubsidieerd worden via de KMO-portefeuille, waarvoor we een officiële erkenning hebben. 

Het vooronderzoek is niet verplicht maar een positieve beoordeling vergroot uw kansen op een geldige octrooibescherming. Bovendien krijgen we hierdoor een beter beeld van wat reeds gekend is  in uw vakgebied, wat zeer nuttig kan zijn bij het opmaken van de octrooiaanvraag.

Na het optionele vooronderzoek maken we, op basis van uw technische informatie, de octrooiaanvraag op. Na overleg en eventuele aanpassingen dienen we de octrooiaanvraag in volgens de procedure van uw keuze. Uw bescherming is geldig vanaf de dag dat de aanvraag ingediend wordt.

Uw octrooiaanvraag doorloopt dan een verleningsprocedure waarin de officiële instanties onderzoeken of de uitvinding voldoet aan de geldigheidsvoorwaarden. We volgen die procedure op de voet en wanneer er bezwaren zijn verdedigen we uw octrooiaanvraag en/of dienen we de nodige aanpassingen in. Dit alles natuurlijk in nauw overleg met u.

Daarnaast zijn we ook steeds beschikbaar voor advies over andere aspecten van uw octrooibescherming, zoals bijvoorbeeld over het afsluiten van licentieovereenkomsten of over de fiscale voordelen die aan octrooien verbonden zijn, zoals de ‘belastingvrijstelling voor octrooi-inkomsten’.

Uit welke procedures kunt u kiezen voor uw octrooiaanvraag?

De nationale procedure

Een nationale octrooiaanvraag leidt tot een nationaal octrooi dat u beschermt tegen namaak in het land van aanvraag. In zowat alle landen van de wereld kunnen nationale octrooiaanvragen ingediend worden. We kunnen hiervoor beroep doen op een netwerk van plaatselijke octrooigemachtigden, die daarna de procedure ook opvolgen en in samenwerking met ons de aanvraag verdedigen en/of aanpassen zodat uw octrooi verleend wordt.

De Europese procedure

Een Europese octrooiaanvraag wordt bij het Europees octrooibureau (E.O.B) ingediend en onderzocht. Een octrooi dat door het E.O.B. wordt verleend, kan gevalideerd worden in de landen die toegetreden zijn tot de European Patent Convention. U kiest zelf in welke landen u uw octrooi valideert. Op deze manier krijgt u met één procedure een octrooibescherming in de verschillende landen van uw keuze. Volgens deze procedure bekomt u een bundel nationale octrooien die aan de verschillende nationale wetgevingen onderworpen zijn.

Binnenkort (men verwacht in 2018) wordt het ‘Europees octrooi met eenheidswerking’ (unitary European patent) gelanceerd. Een Europees octrooi zal dan voor het geheel van de 25 deelnemende lidstaten (de EU lidstaten zonder Polen, Spanje en Kroatië) gevalideerd kunnen worden en een Europees octrooi opleveren dat een eengemaakte bescherming biedt op het grondgebied van de lidstaten.

De internationale octrooiaanvraag (PCT)

Door het indienen van een internationale octrooiaanvraag start u een internationale procedure waarbij uw octrooiaanvraag onderzocht en beoordeeld wordt door één internationale onderzoeksinstantie. Vervolgens mondt de procedure uit in een aantal nationale of regionale (in het geval van een landengroep) procedures die kunnen leiden tot een octrooibescherming in alle landen die toegetreden zijn tot het Patent Cooperation Treaty (PCT). U kiest zelf voor welke landen u de procedure wilt doorlopen. Een belangrijk voordeel van deze procedure is dat u de landenkeuze en bijhorende kosten kan uitstellen tot 30 maanden na de indiening van de eerste octrooiaanvraag voor uw uitvinding.

Er bestaan grote verschillen tussen al deze procedures. KOB helpt u hierbij de juiste keuze te maken op maat van uw activiteiten en belangen.

Wat is de geldigheidsduur van een octrooi?

De maximale beschermingsduur is meestal beperkt tot 20 jaar.

Is het mogelijk octrooiaanvragen in verschillende landen in de tijd te spreiden?

Door het indienen van een eerste octrooiaanvraag in één land krijgt u een prioriteitsrecht, dat u gedurende een periode van 1 jaar na de indieningsdatum van die eerste octrooiaanvraag kunt inroepen.

Wat betekent dit? Wanneer u binnen het jaar voor diezelfde uitvinding in één of meerdere andere landen een octrooiaanvraag indient, geldt de datum van de eerste octrooiaanvraag als indieningsdatum voor de latere octrooiaanvragen. Hierdoor kunt u dus andere octrooiaanvragen uitstellen, zolang u binnen de termijn van 1 jaar blijft.

In de praktijk kiezen velen ervoor om te starten met een Belgische octrooiaanvraag. Tijdens het prioriteitsjaar krijgt u het officieel onderzoeksrapport voor uw eerste octrooiaanvraag. Zo kunnen we de sterkte van uw octrooibescherming beoordelen. U kunt tijdens dit jaar ook de commerciële waarde van uw innovatie evalueren of een marktstudie uitvoeren om na te gaan in welke landen u bescherming nodig heeft.

Zo kunt u de kosten voor een ruimere territoriale bescherming uitstellen tot u de sterkte van de bescherming, de waarde van de innovatie en de commerciële noodzaak van een octrooibescherming in verschillende landen beter kunt inschatten.

Hoe kunt u octrooiconflicten voorkomen?

In zowat elk technisch domein bestaan er duizenden octrooien.

Wie nieuwe producten of procedés ontwikkelt kan onbewust iets gebruiken waarvoor al een octrooibescherming verleend werd. Als uw innovatie reeds geëxploiteerd wordt, kunt u veroordeeld worden voor octrooi-inbreuk en kunt u gedwongen worden om elke commerciële exploitatie stop te zetten.

U weet dus best zo vroeg mogelijk of u in het vaarwater komt van een bestaand octrooi, zodat u het ontwerp nog kunt bijsturen. Hiervoor bieden we een ‘freedom to operate beoordeling’ aan: door octrooi-onderzoek sporen we hinderlijke octrooien op, we bestuderen die octrooien en we gaan na welk risico ze voor u inhouden.

Indien nodig zoeken we samen met u naar de nodige technische aanpassingen van uw product of procedé om hinderlijke octrooien te omzeilen.

In het geval van een conflict, hoe kan KOB u helpen?

Wordt u beschuldigd van een octrooi-inbreuk? U kunt bij ons terecht voor advies over mogelijke gevolgen en tegenacties.

We beoordelen of het octrooi dat tegen u wordt ingeroepen geldig is en we zoeken naar bewijsstukken en argumenten om de beschuldiging te weerleggen. Vervolgens maken we een antwoord op om gepast te reageren op de beschuldiging en zo nodig brengen we u in contact met een gespecialiseerde advocaat.

Ook bij een mogelijke inbreuk op uw eigen octrooibescherming is KOB uw eerste aanspreekpunt. We onderzoeken of de nagemaakte producten binnen uw bescherming vallen en als er sprake is van namaak kunnen we de namaker(s) schriftelijk aanmanen om uw octrooi te respecteren. Ook in dit geval kunnen we u met een gespecialiseerde advocaat in contact brengen die u kan begeleiden als u een gerechtelijke actie moet ondernemen.

Over KOB

KOB zorgt sinds 1981 voor een doeltreffende bescherming van uw intellectuele eigendom tegen namaak, zowel in België als daarbuiten.

Ons team bestaat uit ervaren ingenieurs en juristen die zich continu bijscholen en die officieel erkend zijn op Belgisch, Benelux en Europees niveau zodat uw uitvinding, merk of model in veilige handen is.

 

Trui Castelein,
BMM gemachtigde bij KOB

KOB

President Kennedypark 31C
8500 Kortrijk
België
Tel. +32 (56) 21 35 38
info@kob.be