Nieuws

Doe mee aan de “DesignEuropa Awards 2018”

Het EUIPO (Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie) organiseert voor de 2e keer de “DesignEuropa Awards” .

Bent u eigenaar van een geregistreerd model?  Deze wedstrijd beloont ontwerpen met een aantrekkelijke vormgeving waarvoor bescherming werd gevraagd via modelregistratie. De voorwaarde om deel te nemen is te beschikken over een geldig Gemeenschapsmodel.

Er zijn 3 categorieën:

1) The Industry Award voor bedrijven met meer dan 50 werknemers

2) The Small and Emerging Company Award voor bedrijven met minder dan 50 werknemers of bedrijven opgericht na 1 januari 2014

3) The  Lifetime Achievement Award voor individuele ontwerpers.

 

Dien voor 15 mei 2018 uw kandidatuur in! (Deelnemen is gratis)

Meer informatie op https://www.designeuropaawards.eu

Lees meer

Validatie Europese octrooien in Cambodja

Ondanks het feit dat Cambodja geen deel uitmaakt van het Europees Octrooiverdrag, is als gevolg van een nieuwe overeenkomst tussen het Europees Octrooi Bureau en de regering van Cambodja, het mogelijk om  Europese octrooiaanvragen (met inbegrip van Internationale octrooiaanvragen die Europa aanduiden) die na 1 maart 2018 werden ingediend, te gaan valideren in Cambodja.
Na validatie krijgt het gevalideerd octrooi dezelfde rechten als een nationaal octrooi.

Lees meer

KOB op n°3 Belgische gebruikers Europese Bureau voor Intellectuele Eigendom

Het Europese Bureau voor Intellectuele Eigendom (EUIPO) maakte zijn cijfers bekend voor het vierde kwartaal van 2017: KOB staat op de 3e plaats van alle e-users van België.

Lees meer hier: Top e-users EUIPO 2017

Lees meer

2018 STAAT VOOR DE DEUR. Wat verandert er voor merken en modellen?

– De nieuwe versie van de 11e Nice Classificatie wordt van toepassing voor merkdepots vanaf 01/01/2018.

– Het systeem van de internationale merkregistratie omvat nu meer dan 100 landen: Indonesië wordt lid van het Protocol van Madrid en merkbescherming zal er voortaan dus via het internationale systeem kunnen worden verkregen.

– De taksen in de Benelux gaan omhoog, een eerste verhoging sinds 2005.

– Rusland wordt lid van het Verdrag van Den Haag zodat modelbescherming in Rusland kan worden bekomen via het internationale modelsysteem. Hierdoor wordt modelbescherming in Rusland goedkoper en zijn geen jaarlijkse instandhoudingstaksen meer vereist.

Lees meer

Validatie Europese octrooien in Tunesië

Ondanks het feit dat Tunesië geen deel uitmaakt van het Europees Octrooiverdrag, is als gevolg van een nieuwe overeenkomst tussen het Europees Octrooi Bureau en de regering van Tunesië, het mogelijk om  Europese octrooiaanvragen (met inbegrip van Internationale octrooiaanvragen die Europa aanduiden) die na 1 december 2017 werden ingediend, te gaan valideren in Tunesië . Na validatie krijgt het gevalideerd octrooi dezelfde rechten als een nationaal octrooi.

Lees meer

Bedrijvencontactdagen 6 en 7 december 2017

Naar goede gewoonte staan we dit jaar terug op de Bedrijven Contactdagen in Kortrijk Expo.

We beantwoorden graag uw vragen m.b.t. octrooien, merken of modellen. U vindt ons op stand 431.

Registreer hier voor een gratis bezoek

Hopelijk mogen wij u ontmoeten op onze stand.

 

Lees meer

De economische schade veroorzaakt door namaak.

 

Een recent gezamenlijk onderzoek van het Bureau voor intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) maakt opnieuw duidelijk hoe belangrijk een degelijke bescherming van intellectuele eigendomsrechten is.

Lees meer

Nieuws over het eenheidsoctrooi na de Brexit

De onzekerheid met betrekking tot de Brexit zorgde voor een vertraging bij de inwerkingtreding van het eenheidsoctrooi.

Lees meer

De Brexit en intellectuele eigendom, wat nu?

In een niet-bindend referendum heeft de bevolking van Groot-Brittannië ervoor gekozen om de Europese Unie te verlaten. Deze beslissing kan ook grote gevolgen hebben op het gebied van intellectuele eigendom.

Lees meer

Nieuwe verordening inzake het “Europese Uniemerk”

Op 23 maart 2016 treedt de nieuwe verordening inzake het “Europese Uniemerk” grotendeels in werking. Deze verordening brengt een aantal veranderingen met zich mee voor uw Europese merkregistratie

Lees meer